OB Šibenik

 • Klijent: Opća bolnica Šibensko – kninske županije
 • Usluga: Cjelovita energetska obnova po ESCO modelu
 • Period izvođenja: veljača 2018. – kolovoz 2018.
Promo video

01 - Klijent

OB Šibenik

Opća bolnica Šibensko-kninske županije otvorena je 1883. godine, radilo se tada o modernoj bolnici paviljonskog tipa. Zgrada Poliklinike zadnja je dograđena 1982. godine, te nakon toga bolnica nije opsežnije obnavljana. Trenutno raspolaže s 296 ležaja, a procjenjuje se da prema ovoj ustanovi gravitira 110.000 ljudi, od čega je bolničkim liječenjem obuhvaćeno oko 15.000 pacijenata godišnje. Bolnica zapošljava približno 950 djelatnika te predstavlja suvremenu opću županijsku bolnicu u kojoj se izvode dijagnostički i terapijski postupci.

02 - Izazov

Energetska obnova kompleksa

Kompleks bolnice sastoji se od 14 objekata od čega se u sklopu energetske obnove obnavljalo 11 zgrada, ukupne površine 24.106,00 m2. Bolnica je morala nesmetano funkcionirati za vrijeme izvođenja radova, koji su trebali biti izvedeni u kratkom roku te je najveći izazov predstavljala kompletna rekonstrukcija kotlovnice u koju je ugrađena kompletno nova oprema. Specifično je i to što je veliki dio zgrada napravljen od prirodnog kamena na koji nije bilo dopušteno ugrađivati toplinsku izolaciju te je time postizanje energetske uštede bio još veći izazov.

03 - Rješenja

Korištene mjere

 • toplinska izolacija 8.400 m2 fasade
 • toplinska i hidroizolacija 2.120 m2 ravnih krovova
 • toplinska izolacija 5.600 m2 kosih krovova
 • zamjena 2.830 m2 dotrajale vanjske stolarije novom PVC stolarijom
 • zamijenjena je unutarnja i vanjska rasvjeta sa energetski učinkovitijom LED rasvjetom, ukupno 4.894 rasvjetnih tijela
 • ugrađen je centralni klimatizacijski sustav, postavljeno je 10 VRF sustava sa 134 unutarnje jedinice, čime se je postigla bolja ugoda u korisnika
 • potpuno je obnovljena kotlovnica i 9 toplinskih podstanica.
 • novi sustav pripreme tople vode

Nov sustav pripreme potrošne tople vode podrazumijeva pripremu preko 3 visokoučinkovite dizalice topline koje kao rashladno sredstvo koriste ekološki rashladni medij. Pripomoć dizalicama topline su i 33 solarna kolektora te dva manja plinska kaskadna uređaja.

Svi sustavi su međusobno povezani i automatizirani kako bi se postigle maksimalne uštede i omogućio centralni nadzor i upravljanje iz jedne prostorije.

04 - Rezultati

Nakon obnove ušteda od 51%

Nakon energetske obnove koriste se ekološki energenti koji su uvelike smanjili emisiju CO2 u atmosferu, ukupno 49%. Kotlovnica nakon obnove počinje koristiti prirodni plin kao primarni energent, a gotovo cjelokupna količina PTV-a priprema se iz obnovljivih izvora energije. Potrošnja energije prije energetske obnove iznosila je 7.731.183 kWh/god a nakon obnove iznosi 3.921.832 kWh/god, što je ušteda od 51%. Troškovi za energente prije obnove su iznosili cca 4.347.929,00 kn/god., a nakon provedene obnove oni iznose cca 1.961.294,00 kn/god. Povratak investicije ostvariti će se iz financijskih ušteda u sljedećih 14 godina.