EN

Energetski management

 1. Nadzor potrošnje energenata i vode
 2. Istraživanje gubitka u vodoopsrkbi
 3. Optimizacija potrošnje energenata i vode
 4. ISO 50001
POGLEDAJ
EM

ESCO Model Poslovanja

ESCO (Energy Service Company) označava poslovni model po kojemu pružatelj energetske usluge, u ovom slučaju Rudan d.o.o., potpuno samostalno financira energetsku obnovu objekta ili projekt uštede vode, struje i drugih energenata, a naplaćuje se isključivo iz dijela uštede koju ostvari za vrijeme trajanja projekta. Drugim riječima – klijent bez ulaganja sredstava ostvaruje značajnu godišnju uštedu na računima za energente, dobiva kompletno saniranu infrastrukturu te se rješava brige oko održavanja sustava. ESCO tvrtka ulaže svoj kapital, kako financijski tako i intelektualni. ESCO projekti su dugoročni projekti koji traju od cca 5-15 godina. Svakom se projektu pristupa potpuno individualno obzirom da se radi o veoma vrijednim, dugoročnim i inventivnim projektima.

Rudan d.o.o. je vodeća tvrtka u Republici Hrvatskoj u području provođenja projekata energetske učinkovitosti prema ESCO modelu. Modelom uštede po ESCO principu bavi se još od 2000.godine, te je kao takva prva uvela ESCO model uštede u RH.

ESCO PROJEKTI

ESCO označava poslovni model po kojemu izvoditelj, u ovom slučaju Rudan d.o.o., samostalno financira energetsku obnovu objekta ili projekt uštede vode, struje i drugih energenata, a naplaćuje se isključivo iz dijela uštede koju ostvari za vrijeme trajanja projekta. Drugim riječima – klijent bez uloženih sredstava ostvaruje milijunsku godišnju uštedu na računima za energente, dobiva kompletno saniranu infrastrukturu te se rješava brige oko održavanja sustava. Izuzetak su projekti obnove javnih zgrada u RH po APN modelu u kojima Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira projekte sa 40%. Rudan d.o.o. je vodeća tvrtka u Republici Hrvatskoj po broju realiziranih projekata po ESCO modelu a provodi 2 vrste projekata:

1) PROJEKTI KOMPLETNE ENERGETSKE OBNOVE

Sveobuhvatni projekti energetske obnove zgrada obuhvaćaju sve radove koji doprinose smanjenju režijskih troškova, povećanju kvalitete zgrade i većem stupnju udobnosti za sve koji djeluju u borave u njima. To su projekti visoke vrijednosti i rezultiraju velikim uštedama, stoga su upravo oni i najzanimljiviji za ESCO model. Kod kompletnih energetskih obnova na objektu su zahvaćeni svi segmenti koji doprinose smanjenju režijskih troškova. Neki od najčešćih zahvata su: sanacija vanjske ovojnice zgrade (ugradnja termo i hidro izolacije krova, termoizolacija pročelja, zamjena vanjske stolarije), zamjena rasvjetnih tijela, gradnja centralnog klimatizacijskog sustava, kompletna rekonstrukcija kotlovnice, zamjena energenta za grijanje, optimizacija vodovodne mreže, uvođenje obnovljivih izvora energije, postavljanje sustava za daljinski nadzor potrošnje energije i upravljanje potrošnjom energije, edukacija korisnika o energetski efikasnom načinu rad. Obzirom da su takvi projekti veoma kompleksni i trebaju biti dovršeni u kratkom roku u njima sudjeluje niz podizvođača različitih struka, a uspješno planiranje i koordinacija nužan su faktor za uspješnu realizaciju projekta. Na projektima su većinom angažirani lokalni podizvođači. Cilj svih zahvata je maksimalna ušteda energije a da se pritom razina udobnosti i stopa proizvodnje poboljšaju. Prosječna ušteda u potrošnji energenata koja se postiže kompletnim energetskim obnovama kreće se oko 50%. Rudan je 2015. godine započeo i dovršio prvi ESCO projekt kompletne energetske obnove u bolnici Križine, koja se nalazi u sklopu KBC-a Split. Uspješnim dovršavanjem tog projekta tvrtka je razvila nove kapacitete i značajno povećala broj inženjera koji su postali stručnjaci za sveobuhvatna energetska rješenja. Na tim temeljima izrastao je i novi odjel unutar tvrtke - CERE odjel za cjelovita energetska rješenja. Slijedom toga tvrtka je uspješno dovršila i projekt energetske obnove OB Karlovac i bolnice Firule koja djeluje u sklopu KBC-a Split. Projekt Firule je ujedno i najveći projekt te vrste u RH ukupne vrijednosti 146.500.000,00 kn. Trenutno su u tijeku realizacije i dva nova projekta, energetska obnova OB Šibenik i sportskog centra Bazeni Poljud. Prosječna vrijednost ovih projekata se kreće između 50 i 150 milijuna kuna.

2) PROJEKTI UŠTEDE POTROŠNJE VODE

Kod ESCO projekata uštede vode tvrtka Rudan d.o.o. preuzima kompletnu brigu oko funkcionalnosti sustava što znači da u potpunosti nestaju troškovi održavanja, troškovi djelatnika uposlenih na održavanju, troškovi usluga vanjskih firmi koje saniraju štete i sl. Tvrtka Rudan se ističe svojim kapacitetima te jedina na hrvatskom tržištu nudi zaokružene ESCO projekte vode; od analize, planiranja i financiranja do provedbe i održavanja. ESCO projekte uštede vode izvode naši djelatnici na terenu koji dugogodišnjim iskustvom i znanjem, osiguravaju najviši nivo usluge. Prednost ESCO projekta je činjenica da tijekom svih faza projekta korisnik usluge surađuje samo s jednom tvrtkom. Do sada je poduzeće Rudan d.o.o. svojim klijentima uštedjelo više od 500 milijuna kuna kao rezultat smanjenja potrošnje vode. Cilj ESCO projekta je smanjenje troškova za vodu i održavanje, gdje se ugradnjom učinkovitije opreme i optimiziranjem sustava osigurava otplata investicije kroz postizanje ušteda u određenom razdoblju, prema dogovoru korisnika i ESCO tvrtke. Po otplati investicije, tvrtka partner – Rudan d.o.o. izlazi iz projekta te ostavlja sve pogodnosti projekta klijentu. Upravljanje vodom za veće partnere podrazumijeva nadzor i upravljanje energetskim sustavima, on-line monitoring potrošnje energije te uštede kroz modifikaciju energetskih sustava.

Saznaj više
CE

CERE - cjelovita energetska rješenja

Odjel za cjelovita energetska rješenja izrastao je na znanju i iskustvima koja su stečena na provođenju velikih projekata energetskih obnova javnih zgrada. CERE tim sastoji se od inženjera i stručnjaka raznih profesija koji su specijalizirani za provođenje mjera energetske učinkovitosti te predlažu klijentu rješenja koja dovode do racionalnije potrošnje energije i vode, i tamo gdje je to moguće do uštede. Također, stručni su u području novih tehnologija i naprednih rješenja te prate i razvijaju nove mjere koje dovode do poboljšanja energetskih performansi objekata.

CERE odjel fokusiran je na B2B klijente, mahom velike poslovne subjekte koji upravljaju brojnim ili kompleksnim objektima, ili velikim proizvodnim pogonima.

Tim CERE ima veliko iskustvo u pripremi i projektiranju projekata na kompleksnim javnim natječajima i raznim programima sufinanciranja. Također je stručan u projektima koji su financirani po ESCO modelu.

Tim raspolaže najsuvremenijim tehnološkim alatima, te je u potpunosti pripremljen za terenski rad.

Svakom projektu koji se razvija unutar odjela se pristupa u potpunosti individualno imajući u vidu vrijednost i dugotrajne efekte takvih projekata.

Usluge koje tim CERE nudi svojim klijentima su:

 • - savjetovanje o cjelovitim ili parcijalnim energetskim rješenjima
 • - pronalazak optimalnog poslovnog modela ili kada je to moguće izvora su/financiranja
 • - priprema natječajne dokumentacije
 • - prikupljanje i analiza podataka stanju objekta/lokacije
 • - izrada troškovnika i posredovanje kod pronalaska izvođača ili samostalno izvođenje radova
 • - projektiranje
 • - vođenje radova
 • - nadzor radova
 • - stručna analiza rezultata koji su dobiveni provedbom projekta
 • - praćenje kvalitete procesa nakon projekta
 • - cjelovito provođenje projekata po modelu ključ u ruke
 • - izrada izvještaja makon završetka projekta
Saznaj više
PO

Poslovi održavanja – facility management

Osim stručnjaka koji rade na projektiranju i razvoju sustava za učinkovito upravljanje energentima, dio tvrtke Rudan d.o.o. se već godinama uspješno bavi održavanjem ili facility managementom (tzv. Hard Facility Management). Tvrtka ima sklopljene ugovore o pružanju usluga sa velikim turističkim grupacijama (lanci hotela i restorana), nizom privatnih poduzeća (svih veličina) kao i javnim ustanovama (škole, bolnice, vrtići i dr.).

 • - održavanja rashladnih i klima uređaja
 • - projektiranje i održavanje sustava grijanja
 • - ugradnja i održavanje vodovodnih i plinskih instalacija
 • - održavanje strojarskih instalacija i elektroinstalacija
 • - projektiranje i uvođenje daljinskog sustava nadziranja
 • - održavanje ugostiteljske opreme i dr.
 • - Svaki član našeg FCM tima je specijaliziran za svoje područje i zajedno su sposobni odgovoriti svakom izazovu koji se pred njih postavlja.

Brzina i mobilnost

Naši timovi su trajno raspoređeni po gradovima u kojima posluju naši klijenti. Trenutno su to Pula, Rijeka, Trogir, Split i Zagreb. U stanju smo ekspresno odgovoriti na sve zahtjeve naših klijenata. Posjedujemo veliki vozni park sa vozilima svih veličina, specijalno opremljenim u zavisnosti od namjene.

Saznaj više