Cedevita

  • Klijent: Cedevita d.o.o.
  • Usluga: Daljinski nadzor potrošnje vode i energije
  • Period izvođenja: studeni 2016. - srpanj 2017.

01 - Klijent

Cedevita d.o.o.

Cedevita d.o.o. renomirani je hrvatski proizvođač najpoznatijih i najdugovječnijih domaćih proizvoda. Briga za potrošače i održivi razvoj potvrđena je kroz sustave ISO9001 za upravljanje kvalitetom, ISO14001 za upravljanje okolišem i ISO50001 za sustavno upravljanje energijom.

02 - Izazov

Nadzor potrošnje vode

Imati potrošnju vode i energije pod nadzorom prvi je korak u održivom razvoju svake moderne tvrtke. Uzimajući u obzir svakogodišnje zahtjeve za povećanjem proizvodnje, u Cedeviti je postalo neizbježno pratiti potrošnju vode i energije na jedinicu proizvoda i analizirati ovisnost između tih dviju varijabli.

03 - Rješenja

Korištene tehnologije

Cedevita je 2011. godine započela suradnju s tvrtkom Rudan na projektu daljinskog nadzora i uštede vode. Suradnja koja je donijela rezultate je 2015. godine proširena na daljinski nadzor potrošnje svih energenata. Nadgradnjom sustava za daljinsko očitanje analitičkim rješenjem Energo Monitor, Cedevita je dobila mogućnost objedinjenog i analitičkog pogleda na potrošnju vode, električne energije, tlaka komprimiranog zraka i protoka pare. Pored praćenja potrošnje vode i energije, sustavom Energo Monitor prate se i ključni pokazatelji energetske učinkovitosti.

Cedevita je imala specifične zahtjeve za prikaz podataka u Energo Monitoru i svim zahtjevima je Rudan izašao u susret, prilagodivši Energo Monitor upravo tim korisničkim specifičnostima.

04 - Rezultati

Gubitak vode 100% otklonjen

Uzevši u obzir referentnu godinu 2012. gubitak vode je u potpunosti otklonjen. Energo Monitor i Aquacontrol nezaobilazni su alati u održavanju tog stanja. Imajući potrošnju svih energenata pod kontrolom, tehničko osoblje Cedevite dobilo je mogućnost alarmiranja u slučaju incidentnih situacija. U slučaju incidenta na elektro napajanju, koje se može dogoditi izvan radnog vremena, tehničko osoblje dobija pravovremenu informaciju koja im omogućuje pravovremenu intervenciju, kako ne bi došlo do ispada u proizvodnim aktivnostima. Praćenjem tlaka komprimiranog zraka u realnom vremenu (minutna očitanja), tehničko osoblje dobilo je alat kojim je na osnovu pravovremene informacije moguće otkriti kvar koji može imati veliki utjecaj na proizvodne aktivnosti i prouzročiti dodatne troškove.Na osnovu alarma, tehničko osoblje može pravovremeno poduzeti akcije za rješavanje problema.