Bazeni Poljud

  • Klijent: ŠC Bazeni Poljud
  • Usluga: Cjelovita energetska obnova po ESCO modelu
  • Period izvođenja: rujan 2016. - srpanj 2017.

01 - Klijent

ŠC Bazeni Poljud

Osnovna djelatnost je održavanje, upravljanje i organiziranje korištenja športskih objekata i drugih nekretnina. Svi objekti su sagrađeni u rujnu 1979. godine za Mediteranske igre u Splitu.

02 - Izazov

Energetska obnova kompleksa

Sanacija sustava za vodoopskrbu, optimizacija potrošnje vode i uvođenje novih sustava i bazenske tehnike.

03 - Riješenja

Korištene tehnologije

ŠC Bazeni Poljud su u rujnu 2016. godine započele suradnju sa tvrtkom Rudan kroz otvoreni postupak javne nabave za nabavu: „Pružanje energetske usluge u svrhu poboljšanja energetskih svojstava kompleksa – Grupa 2 - ušteda vode. Projekt se odnosi na postojeći vodoopskrbni sustav, obuhvaća kompletan razvod cjevovoda pitke hladne vode do svih priključaka objekta na gradsku vodoopskrbnu mrežu do krajnjih izljevnih mjesta. Razvod cjevovoda pitke hladne vode obuhvaća sve pripadajuće cijevi, razvode, fazonske komade i ventile.

Obvezujući elementi projekta su automatizacija mjerenja potrošnje vode (instalacija sustava daljinskog nadzora potrošnje vode), sanacija/rekonstrukcija svih podzemnih cjevovoda pitke hladne vode i ugradnja sustava za automatsko doziranje i nadziranje kemijskog tretmana bazenske vode.

04 - Rezultati

Referentna potrošnja vode

Referentna potrošnja vode (prosjek 2012-2014): 119.127 m3

Početak projekta: rujan 2016. godine

Potrošnja vode u 2017. godini: 79.803 m3

Ostvarena ušteda za vrijeme 1. godine projekta: 33%